ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา นสส.อยุธยา , รสส. ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ โดยมีคุณคำรณ ทานธรรม นายก อบต.บ้านใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม

จากการประชุม ทำให้สื่อในตำบลบ้านใหม่ ได้เห็นภาพรวม จุดแข็ง และจุดด้อย ของการสื่อสารในตำบลอย่างเด่นชัด นำไปสู่การหาหนทางพัฒนาศักยภาพสื่อในตำบลให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป อ่านเพิ่มเติม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒

สาระกับเพลง รายการวิทยุเพื่อสุขภาพ

นสส.อยุธยา ได้ร่วมกับวิทยุชุมชนคนบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินรายการวิทยุเพื่อสุขภาพ ชื่อรายการสุขภาพกับเพลง ดำเนินรายการโดยวิทยากรทรงคุณวุฒิจาก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
เนื่อหาของรายการประกอบด้วย สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ การตอบปัญหาสุขภาพ และยังมีเพลงเพราะ ๆ ให้ฟังกันให้สบายใจอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม สาระกับเพลง รายการวิทยุเพื่อสุขภาพ

besthealth.in.th เว็บไซต์ของ นสส.อยุธยา

besthealth.in.th
besthealth.in.th

หลังจากที่ปิดเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงไประยะหนึ่ง บัดนี้เว็บไซต์ besthealth.in.th ได้เปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่ง ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่เข้าใจง่าย และใช้งานได้สะดวกกว่าเดิม

ส่วนประกอบที่สำคัญของเว็บไซต์มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม besthealth.in.th เว็บไซต์ของ นสส.อยุธยา

ตำบลบ้านใหม่

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา คือพื้นที่เป้าหมายแรกของ นสส.อยุธยา
ทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลสุขภาพ ของ ต.บ้านใหม่ ได้จากสไลด์นี้

อ่านเพิ่มเติม ตำบลบ้านใหม่

ก้าวแรกในพื้นที่ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒

baanmai_meet1_1baanmai_meet1_2

รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 1/2552
ณ สถานีอนามัยบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 กันยายน 2552

อ่านเพิ่มเติม ก้าวแรกในพื้นที่ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒

ฝึกหัดการใช้งานเว็บไซต์

จากการรวมกลุ่มของคนในจังหวัดอยุธยาได้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นความเป็น ไปได้และความสนใจในการดำเนินงานการสื่อสารสุขภาพในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเป้าหมายเพื่อจะพัฒนาการสื่อสารจะทำอย่างไรให้เกิดการสื่อสารที่ดีขึ้น ในพื้นที่ จึงเห็นร่วมกันว่าการสื่อสารผ่านทางอินเตอร์จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ช่วย พัฒนาการสื่อสารสุขภาพของชาวจังหวัดอยุธยาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อ่านเพิ่มเติม ฝึกหัดการใช้งานเว็บไซต์

ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๔ ริเริ่มสร้างเว็บไซต์

บันทึกการประชุมเครือข่ายสื่อสารสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 4/2552

วันที่ 23 กรกฎาคม 52 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ.ห้องประชุมอาคารสำนักงานจัดการผลประโยชน์วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๔ ริเริ่มสร้างเว็บไซต์

ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๓ ค้นหาจุดหมาย

บันทึกการประชุมเครือข่ายสื่อสารสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 3/2552

วันที่ 23 มิถุนายน 52 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ.ห้องประชุมอาคารสำนักงานจัดการผลประโยชน์วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา อ่านเพิ่มเติม ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๓ ค้นหาจุดหมาย

ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒

บันทึกการประชุมการเครือข่ายสื่อสารสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 2 / 2552

วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานจัดการผลประโยชน์วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒

จุดประกายสื่อสารสุขภาพพระนครศรีอยุธยา

นายโคทม อารียา ประธานแผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.) สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แนะนำความเป็นมาของแผนงานวิจัยรสส. แนวคิดเรื่องการสื่อสารสุขภาพ (อ้างถึงหนังสือสื่อสารด้วยใจ ได้สุขภาพดี ) และการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น โดย รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน์ และคณะ) จากนั้นที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนในประเด็นความเป็นไปได้และความสนใจในการ ดำเนินงานการสื่อสารสุขภาพในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม จุดประกายสื่อสารสุขภาพพระนครศรีอยุธยา