นสส.อยุธยา เข้าป่าปฏิบัติธรรมในโครงการอรัญญิกภาวนา ป่าสบลาน

วันที่ ๗ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา นสส.อยุธยา ได้ร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการวิถีพุทธ กิจกรรมนำร่องอรัญญิกภาวนา ป่าสบลาน ของวัดใหญ่ชัยมงคล ณ บ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมี พระมหานัธนิติ  สุมโน วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นผู้นำภาวนา

นิราศสบลาน

เจ็ดธันวา          ขึ้นรถไฟ       ใกล้สองทุ่ม
เรารวมกลุ่ม     ยุดยานี่         สี่สหาย
พระอาจารย์     นำขบวน       ชวนกันไป
ถึงเชียงใหม่     รุ่งสาง          สว่างพลัน
พี่หน่อย,จิ๋ง,    วัฒนา         มาพร้อมพระ
พี่แม็ก กะ      น้องกิ๊ป รอ    ร่วมทางฝัน
นั่งสองแถว    สู่สบลาน       บ้านใครกัน ?
ที่ตรงนั้น       ต้องมี           ดีอะไร ?
สะเมิงใต้        มีชาวเขา        หลายเผ่า นิ
ท่านโอ๊ท ซิ     ใยเลือกมา      น่าสงสัย
แวะตลาด       ซื้อเสบียง       เตรียมเข้าไป
ถึงที่หมาย      หมู่บ้านชาว –  ปกาเกอะญอ
พะตี่แดง       มารอรับ       ตั้งแต่ต้น
ทั้งที่ตน        มีโม่ป่วย       อยู่โรงหมอ
ปลีกตัวมา     ดูแลเรา        กุลีกุจอ
ทุกคนหนอ      มีน้ำใจ       ให้กับเรา
ชาวบ้านมา รวมกัน พลันตอนค่ำ
เพื่อเน้นย้ำ ความเข้าใจ ไม่หงอยเหงา
ได้แลกเปลี่ยน  มุมมอง ทั้งเขา – เรา
แยกย้ายเข้า พักค้าง ทั้งหกคน
โฮมสเตย์ ไหนไหน ที่ว่าแน่
คงพ่ายแพ้ วันนั้น สักพันหน
ได้ร่วมทำ ร่วมกิน กับทุกคน
หมูไก่ปน เลี้ยงด้วยกัน กับหมาแมว
ปล่อยฝูงควาย  อ้วนพี ไว้ที่ป่า
ได้เวลา เดินกลับได้ ไม่แตกแถว
ฟังนิทาน ของพะมื่น รูปเรื่องแนว
วัฒนธรรม วิถีแถว ปกาเกอะญอ
ผ่านคืนอัน เหน็บหนาว    เตรียมเข้าป่า
สัมภาระ ที่แบกมา หนักจริงหนอ
ทั้งที่หยิบ แต่จำเป็น เท่านั้นพอ
ทำไมหนอ ของพะตี่ มีนิดเดียว
ลุยข้ามห้วย เกือบเที่ยง หยุด  จุดสร้างแค้มป์
ตัดไผ่แซม ทำห้างครัว   กับบุญ, เขียว
แถมเราได้ พี่แม็กช่วย   ตัวเป็นเกลียว
แต่กลับเบี้ยว ไม่ร่วมปลีก –   วิเวกา
มื้อบ่ายเย็น เป็นสไตล์ แบบบ้านบ้าน
ปิ้งย่างเผา ทุกรายการ แซ่บนักหนา
ที่ปวดเมื่อย หลังไหล่ แบกหิ้วมา
ธรรมชาติ ช่วยเยียวยา ปิติใจ
เช้าวันนี้         ที่สิบ         ธันวาแล้ว
ใจแน่แน่ว เข้าพิธี ฝากตัวไว้
กับป่าเขา ปลีกวิเวก อย่างปลอดภัย
ให้ผ่านไป หนึ่งวัน -คืน ตื่นภาวนา
รับศีลแปด ปิดวาจา ละอาหาร
หิวก็ทาน น้ำดื่มได้ อย่างเดียวหนา
พิจารณา แมกไม้ และธารา
สัตว์นานา ล้วนเป็นมิตร สนิทคน
ดูตัวเอง เมื่ออยู่ร่วม กับธรรมชาติ
หาโอกาส สำรวจใจ ในไพรสณฑ์
มีสติ สมาธิ รู้ในตน
เพื่อหลุดพ้น กิเลสหนา หาสัจจธรรม
… เนาวรัตน์  จันทร์รุ่งเรือง
ณ  กลางป่าสบลาน  อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่
7-13 ธ.ค. 53
………………………………….
“ โม่ “ หมายถึงแม่
“ พะตี่ ” หมายถึงลุง (พะตี่แดงเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่ง ที่ชาวบ้านนับถือและทำพิธีต่างๆให้พวกเรา)

นสส.อยุธยา เตรียมร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓

เครือข่ายสุขภาพดีศรีอยุธยา ( นสส.อยุธยา ) เตรียมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ที่จะมีขึ้นวันที่ ๑๒ ตุลาคม และ ๒ ธันวาคมนี้ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ประเด็นสุขภาพที่สมัชชาสุขภาพพระนครศรีอยุธยา ได้เลือกที่จะรวามรับฟัง และแสดงความเห็นในครั้งนี้ มี ๔ ประเด็นได้แก่

  • การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
  • ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
  • ร่วมฝ่าวิกฤติความไม่เป็นธรรม นำสังคมสู่สุขภาวะ
  • การแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางเคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุชุมชน อินเตอร์เน็ต

 

 

นสส.อยุธยาเปิดตัวที่ รพ.พระนครศรีอยุธยา

๒๐ ก.ค. ๕๓ นสส.อยุธยาได้ไปแนะนำตัวที่โรงพยบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับบุคลากรของโรงพยาบาล

นสส.อยุธยา เริ่มใช้ Facebook เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

นสส.อยุธยา ประชุมเสริมศักยภาพวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ หลังจากที่นักสื่อสารสุขภาพเครือข่ายสุขภาพดีศรีอยุธยา (นสส.อยุธยา) ได้จัดให้มีการเสริมศักยภาพด้านการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์ โดยมี พระมหานัธนิติ  สุมโน ( วัดใหญ่ชัยมงคล ) ผู้ก่อตั้งศูนย์กลางคณะพัฒนาสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่แห่งกรุงศรีอยุธยา ( มหาโอ๊ท ดอท คอม ) เป็นวิทยากร

นสส.อยุธยา ได้จัดทำ facebook page ของ นสส.อยุธยา ขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารสุขภาพ ทั้งระหว่างคณะทำงานเอง และเพื่อสื่อสารกับผู้ที่สนใจในเรื่องราวของการรักษาสุขภาพ

ขอเชิญทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวของสุขภาพ และการสื่อสารสุขภาพได้ที่ facebook page ของ นสส.อยุธยา

กิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายสุขภาพดีศรีอยุธยา (นสส.อยุธยา)

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพได้จัดให้มีการเปิดตัวเครือข่ายสุขภาพ ดีศรีอยุธยา นำโดยกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดตรงกับวันพ่อแห่งชาติ จัด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ความร่วมมือจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดใหญ่ชัยมงคล ฯลฯ

ในงานได้มีการเปิดตัวนักสื่อสารสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ นิทรรศการเกี่ยวกับยาต่าง ๆ โรคความดันโลหิตสูง โรคเพศสัมพันธ์ สารเสพติด พร้อมด้วยเอกสารเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ แจกถุงยางอนามัยด้วย

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายสุขภาพดีศรีอยุธยา (นสส.อยุธยา)

สาระกับเพลง รายการวิทยุเพื่อสุขภาพ

นสส.อยุธยา ได้ร่วมกับวิทยุชุมชนคนบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินรายการวิทยุเพื่อสุขภาพ ชื่อรายการสุขภาพกับเพลง ดำเนินรายการโดยวิทยากรทรงคุณวุฒิจาก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
เนื่อหาของรายการประกอบด้วย สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ การตอบปัญหาสุขภาพ และยังมีเพลงเพราะ ๆ ให้ฟังกันให้สบายใจอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม สาระกับเพลง รายการวิทยุเพื่อสุขภาพ

besthealth.in.th เว็บไซต์ของ นสส.อยุธยา

besthealth.in.th
besthealth.in.th

หลังจากที่ปิดเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงไประยะหนึ่ง บัดนี้เว็บไซต์ besthealth.in.th ได้เปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่ง ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่เข้าใจง่าย และใช้งานได้สะดวกกว่าเดิม

ส่วนประกอบที่สำคัญของเว็บไซต์มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม besthealth.in.th เว็บไซต์ของ นสส.อยุธยา