ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อ ตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒

นสส.อยุธยา และ รสส. ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพสื่อ ต.บ้านใหม่
นสส.อยุธยา และ รสส. ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพสื่อ ต.บ้านใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๙.๔๐ นาฬิกา นักสื่อสารสุขภาพพระนครศรีอยุธยา ( นสส.อยุธยา ) ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อ ตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒

ที่ประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อ ตำบลบ้านใหม่ มี คุณคำรณ  ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมแบ่งออกเป็น ๓ วาระ ดังนี้

  • แจ้งกำหนดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดบำรุงธรรม หมู่ ๔ ต. บ้านใหม่
  • ร่วมออกแบบเครื่องมือสำรวจข้อมูลการสื่อสารสุขภาพ
  • สรุปแบบเครื่องมือสำรวจข้อมูลการสื่อสารสุขภาพ

ในการประชุมครั้งนี้ ชุมชน คือชาวตำบลบ้านใหม่ เป็นแกนหลัก ส่วน นสส.อยุธยา ทำหน้าที่เป็นทีมให้การสนับสนุนเพื่อให้การพัฒนาเกิดขึ้นมาจากชุมชน และตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดรายงานการะประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒รายงานการะประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒รายงานการะประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒รายงานการะประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒รายงานการะประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา นสส.อยุธยา , รสส. ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ โดยมีคุณคำรณ ทานธรรม นายก อบต.บ้านใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม

จากการประชุม ทำให้สื่อในตำบลบ้านใหม่ ได้เห็นภาพรวม จุดแข็ง และจุดด้อย ของการสื่อสารในตำบลอย่างเด่นชัด นำไปสู่การหาหนทางพัฒนาศักยภาพสื่อในตำบลให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป อ่านเพิ่มเติม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒

สาระกับเพลง รายการวิทยุเพื่อสุขภาพ

นสส.อยุธยา ได้ร่วมกับวิทยุชุมชนคนบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินรายการวิทยุเพื่อสุขภาพ ชื่อรายการสุขภาพกับเพลง ดำเนินรายการโดยวิทยากรทรงคุณวุฒิจาก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
เนื่อหาของรายการประกอบด้วย สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ การตอบปัญหาสุขภาพ และยังมีเพลงเพราะ ๆ ให้ฟังกันให้สบายใจอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม สาระกับเพลง รายการวิทยุเพื่อสุขภาพ

ตำบลบ้านใหม่

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา คือพื้นที่เป้าหมายแรกของ นสส.อยุธยา
ทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลสุขภาพ ของ ต.บ้านใหม่ ได้จากสไลด์นี้

อ่านเพิ่มเติม ตำบลบ้านใหม่

ก้าวแรกในพื้นที่ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒

baanmai_meet1_1baanmai_meet1_2

รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 1/2552
ณ สถานีอนามัยบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 กันยายน 2552

อ่านเพิ่มเติม ก้าวแรกในพื้นที่ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒