การประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ ๒๘ ต.ค. ๕๒

ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒
ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นักสื่อสารสุขภาพ พระนครศรีอยุธยา ( นสส.อยุธยา ) ร่วมกับ แผนงานวิจัยระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน ( รสส. ) ได้ร่วมกันประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมวัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วาระการประชุม

  1. ติดตามความคืบหน้าการสื่อสารสุขภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2. แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ http://besthealth.in.th รูปแบบใหม่

วาระที่ ๑ ที่ประชุมได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือสำรวจการใช้สื่อในตำบลบ้านใหม่ และแจ้งกำหนดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วาระที่ ๒ พระมหานัธนิติ  สุมโน ได้แนะนำรูปแบบใหม่ และการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารสุขภาพ http://besthealth.in.th และเว็บบล็อกเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ นสส.อยุธยา http://blog.besthealth.in.th

สามารถดูรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดได้ >>รายงานการประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *