ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา นสส.อยุธยา ร่วมกับ รสส. ได้ประชุมกัน ณ ห้องประชุมวัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการทำงานของ นสส.อยุธยา โดยได้ตกลงให้พื้นที่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่นำร่องในการทำงานของ นสส.อยุธยา

พื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะกับการเป็นพื้นที่นำร่องด้วยเหตุหลายประการ เช่น มี อบต. ที่ให้ความสำคัญในการสื่อสารสุขภาพ มีหน่วยงานสุขภาพที่ได้มาตราฐาน มีการสื่อสารในชุมชน และที่สำคัญคือมี ทีมงาน นสส.อยุธยา คือคุณเนาวรัตน์  จันทร์รุ่งเรือง ทำงานด้านการสื่อสารสุขภาพอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้วิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของการสื่อสาร และการสื่อสารสุขภาพในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ พร้อมทั้งวางแผนการประชุมกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ต่อไป

ดาวน์โหลดรายงานการประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ 6/2552 22ก.ย.52

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *