นสส.อยุธยา เข้าป่าปฏิบัติธรรมในโครงการอรัญญิกภาวนา ป่าสบลาน

วันที่ ๗ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา นสส.อยุธยา ได้ร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการวิถีพุทธ กิจกรรมนำร่องอรัญญิกภาวนา ป่าสบลาน ของวัดใหญ่ชัยมงคล ณ บ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมี พระมหานัธนิติ  สุมโน วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นผู้นำภาวนา

นิราศสบลาน

เจ็ดธันวา          ขึ้นรถไฟ       ใกล้สองทุ่ม
เรารวมกลุ่ม     ยุดยานี่         สี่สหาย
พระอาจารย์     นำขบวน       ชวนกันไป
ถึงเชียงใหม่     รุ่งสาง          สว่างพลัน
พี่หน่อย,จิ๋ง,    วัฒนา         มาพร้อมพระ
พี่แม็ก กะ      น้องกิ๊ป รอ    ร่วมทางฝัน
นั่งสองแถว    สู่สบลาน       บ้านใครกัน ?
ที่ตรงนั้น       ต้องมี           ดีอะไร ?
สะเมิงใต้        มีชาวเขา        หลายเผ่า นิ
ท่านโอ๊ท ซิ     ใยเลือกมา      น่าสงสัย
แวะตลาด       ซื้อเสบียง       เตรียมเข้าไป
ถึงที่หมาย      หมู่บ้านชาว –  ปกาเกอะญอ
พะตี่แดง       มารอรับ       ตั้งแต่ต้น
ทั้งที่ตน        มีโม่ป่วย       อยู่โรงหมอ
ปลีกตัวมา     ดูแลเรา        กุลีกุจอ
ทุกคนหนอ      มีน้ำใจ       ให้กับเรา
ชาวบ้านมา รวมกัน พลันตอนค่ำ
เพื่อเน้นย้ำ ความเข้าใจ ไม่หงอยเหงา
ได้แลกเปลี่ยน  มุมมอง ทั้งเขา – เรา
แยกย้ายเข้า พักค้าง ทั้งหกคน
โฮมสเตย์ ไหนไหน ที่ว่าแน่
คงพ่ายแพ้ วันนั้น สักพันหน
ได้ร่วมทำ ร่วมกิน กับทุกคน
หมูไก่ปน เลี้ยงด้วยกัน กับหมาแมว
ปล่อยฝูงควาย  อ้วนพี ไว้ที่ป่า
ได้เวลา เดินกลับได้ ไม่แตกแถว
ฟังนิทาน ของพะมื่น รูปเรื่องแนว
วัฒนธรรม วิถีแถว ปกาเกอะญอ
ผ่านคืนอัน เหน็บหนาว    เตรียมเข้าป่า
สัมภาระ ที่แบกมา หนักจริงหนอ
ทั้งที่หยิบ แต่จำเป็น เท่านั้นพอ
ทำไมหนอ ของพะตี่ มีนิดเดียว
ลุยข้ามห้วย เกือบเที่ยง หยุด  จุดสร้างแค้มป์
ตัดไผ่แซม ทำห้างครัว   กับบุญ, เขียว
แถมเราได้ พี่แม็กช่วย   ตัวเป็นเกลียว
แต่กลับเบี้ยว ไม่ร่วมปลีก –   วิเวกา
มื้อบ่ายเย็น เป็นสไตล์ แบบบ้านบ้าน
ปิ้งย่างเผา ทุกรายการ แซ่บนักหนา
ที่ปวดเมื่อย หลังไหล่ แบกหิ้วมา
ธรรมชาติ ช่วยเยียวยา ปิติใจ
เช้าวันนี้         ที่สิบ         ธันวาแล้ว
ใจแน่แน่ว เข้าพิธี ฝากตัวไว้
กับป่าเขา ปลีกวิเวก อย่างปลอดภัย
ให้ผ่านไป หนึ่งวัน -คืน ตื่นภาวนา
รับศีลแปด ปิดวาจา ละอาหาร
หิวก็ทาน น้ำดื่มได้ อย่างเดียวหนา
พิจารณา แมกไม้ และธารา
สัตว์นานา ล้วนเป็นมิตร สนิทคน
ดูตัวเอง เมื่ออยู่ร่วม กับธรรมชาติ
หาโอกาส สำรวจใจ ในไพรสณฑ์
มีสติ สมาธิ รู้ในตน
เพื่อหลุดพ้น กิเลสหนา หาสัจจธรรม
… เนาวรัตน์  จันทร์รุ่งเรือง
ณ  กลางป่าสบลาน  อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่
7-13 ธ.ค. 53
………………………………….
“ โม่ “ หมายถึงแม่
“ พะตี่ ” หมายถึงลุง (พะตี่แดงเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่ง ที่ชาวบ้านนับถือและทำพิธีต่างๆให้พวกเรา)

นสส.อยุธยา เตรียมร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓

เครือข่ายสุขภาพดีศรีอยุธยา ( นสส.อยุธยา ) เตรียมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ที่จะมีขึ้นวันที่ ๑๒ ตุลาคม และ ๒ ธันวาคมนี้ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ประเด็นสุขภาพที่สมัชชาสุขภาพพระนครศรีอยุธยา ได้เลือกที่จะรวามรับฟัง และแสดงความเห็นในครั้งนี้ มี ๔ ประเด็นได้แก่

  • การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
  • ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
  • ร่วมฝ่าวิกฤติความไม่เป็นธรรม นำสังคมสู่สุขภาวะ
  • การแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางเคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุชุมชน อินเตอร์เน็ต

 

 

นสส.อยุธยาเปิดตัวที่ รพ.พระนครศรีอยุธยา

๒๐ ก.ค. ๕๓ นสส.อยุธยาได้ไปแนะนำตัวที่โรงพยบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับบุคลากรของโรงพยาบาล

นสส.อยุธยา เริ่มใช้ Facebook เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

นสส.อยุธยา ประชุมเสริมศักยภาพวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ หลังจากที่นักสื่อสารสุขภาพเครือข่ายสุขภาพดีศรีอยุธยา (นสส.อยุธยา) ได้จัดให้มีการเสริมศักยภาพด้านการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์ โดยมี พระมหานัธนิติ  สุมโน ( วัดใหญ่ชัยมงคล ) ผู้ก่อตั้งศูนย์กลางคณะพัฒนาสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่แห่งกรุงศรีอยุธยา ( มหาโอ๊ท ดอท คอม ) เป็นวิทยากร

นสส.อยุธยา ได้จัดทำ facebook page ของ นสส.อยุธยา ขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารสุขภาพ ทั้งระหว่างคณะทำงานเอง และเพื่อสื่อสารกับผู้ที่สนใจในเรื่องราวของการรักษาสุขภาพ

ขอเชิญทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวของสุขภาพ และการสื่อสารสุขภาพได้ที่ facebook page ของ นสส.อยุธยา

การถอดบทเรียนจากการดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพดีศรีอยุธยา ( นสส.อยุธยา )

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ เครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพ “สุขภาพดีศรีอยุธยา” ได้ร่วมประชุมกับ รสส. เพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่าย โดยมี รศ.สุวิดา ธรรมมณีวงศ์ จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้รวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น

ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๘/๕๒ ,๑/๕๓ ,๒/๕๓

การประชุมเครือข่ายสุขภาพดีศรีอยุธยา ( นสส.อยุธยา ) ทั้ง ๓ ครั้ง คือ ๘/๕๒ ,๑/๕๓ ,และ ๒/๕๓ มีหัวข้อและรายละเอียดดังปรากฏอยู่ในบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด

ดูหรือดาวน์โหลดบันทึกรายงานการประชุม

กิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายสุขภาพดีศรีอยุธยา (นสส.อยุธยา)

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพได้จัดให้มีการเปิดตัวเครือข่ายสุขภาพ ดีศรีอยุธยา นำโดยกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดตรงกับวันพ่อแห่งชาติ จัด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ความร่วมมือจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดใหญ่ชัยมงคล ฯลฯ

ในงานได้มีการเปิดตัวนักสื่อสารสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ นิทรรศการเกี่ยวกับยาต่าง ๆ โรคความดันโลหิตสูง โรคเพศสัมพันธ์ สารเสพติด พร้อมด้วยเอกสารเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ แจกถุงยางอนามัยด้วย

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายสุขภาพดีศรีอยุธยา (นสส.อยุธยา)

การประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ ๒๘ ต.ค. ๕๒

ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒
ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นักสื่อสารสุขภาพ พระนครศรีอยุธยา ( นสส.อยุธยา ) ร่วมกับ แผนงานวิจัยระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน ( รสส. ) ได้ร่วมกันประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมวัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วาระการประชุม

  1. ติดตามความคืบหน้าการสื่อสารสุขภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2. แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ http://besthealth.in.th รูปแบบใหม่

วาระที่ ๑ ที่ประชุมได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือสำรวจการใช้สื่อในตำบลบ้านใหม่ และแจ้งกำหนดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วาระที่ ๒ พระมหานัธนิติ  สุมโน ได้แนะนำรูปแบบใหม่ และการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารสุขภาพ http://besthealth.in.th และเว็บบล็อกเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ นสส.อยุธยา http://blog.besthealth.in.th

สามารถดูรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดได้ >>รายงานการประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒<<

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อ ตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒

นสส.อยุธยา และ รสส. ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพสื่อ ต.บ้านใหม่
นสส.อยุธยา และ รสส. ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพสื่อ ต.บ้านใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๙.๔๐ นาฬิกา นักสื่อสารสุขภาพพระนครศรีอยุธยา ( นสส.อยุธยา ) ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อ ตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒

ที่ประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อ ตำบลบ้านใหม่ มี คุณคำรณ  ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมแบ่งออกเป็น ๓ วาระ ดังนี้

  • แจ้งกำหนดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดบำรุงธรรม หมู่ ๔ ต. บ้านใหม่
  • ร่วมออกแบบเครื่องมือสำรวจข้อมูลการสื่อสารสุขภาพ
  • สรุปแบบเครื่องมือสำรวจข้อมูลการสื่อสารสุขภาพ

ในการประชุมครั้งนี้ ชุมชน คือชาวตำบลบ้านใหม่ เป็นแกนหลัก ส่วน นสส.อยุธยา ทำหน้าที่เป็นทีมให้การสนับสนุนเพื่อให้การพัฒนาเกิดขึ้นมาจากชุมชน และตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดรายงานการะประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒รายงานการะประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒รายงานการะประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒รายงานการะประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒รายงานการะประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒

ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา นสส.อยุธยา ร่วมกับ รสส. ได้ประชุมกัน ณ ห้องประชุมวัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการทำงานของ นสส.อยุธยา โดยได้ตกลงให้พื้นที่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่นำร่องในการทำงานของ นสส.อยุธยา อ่านเพิ่มเติม ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒